กันส์เซอร์วิส  บางพลัด         ห้างหุ้นส่วนจำกัดภูธร ไฟร์ อาร์ม